سمان آسمان تاریخ تهران پرواز گرگان

سمان: آسمان تاریخ تهران پرواز گرگان برنامه فرودگاه اردیبهشت

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی احزاب تازه فاقد نوآوری هستند ، در اوضاع نامتعادل سیاسی هستیم، سوالات مهم عباس عبدی از اصلاح‌طلبان

هفته نامه صدا نوشت: عباس عبدی اعتقاد است:اصلاح طلبان در اوضاع نامتعادل سیاسی هستند. وجود بعضی از تناقضات در راهبردهای آنان و ناهماهنگی میان راهبردها و تاکتیک ها

احزاب تازه فاقد نوآوری هستند ، در اوضاع نامتعادل سیاسی هستیم، سوالات مهم عباس عبدی از اصلاح‌طلبان

سوالات مهم عباس عبدی از اصلاح طلبان/ در اوضاع نامتعادل سیاسی هستیم/ احزاب تازه فاقد نوآوری هستند

عبارات مهم : سیاسی

هفته نامه صدا نوشت: عباس عبدی اعتقاد است:اصلاح طلبان در اوضاع نامتعادل سیاسی هستند. وجود بعضی از تناقضات در راهبردهای آنان و ناهماهنگی میان راهبردها و تاکتیک ها باعث می شود که درک روشنی از رفتارهای آنان شکل نگیرد.

احزاب تازه فاقد نوآوری هستند ، در اوضاع نامتعادل سیاسی هستیم، سوالات مهم عباس عبدی از اصلاح‌طلبان

عباس عبدی کارشناس پرسشها سیاسی و فعال سیاسی اصلاح طلب در یاداشتی نوشت:

اصلاح طلبی در چه وضعیتی است؟ آینده آن چیست؟ در صورت ادامه وضع موجود چه خواهد شد؟ آیا نیازمند خط مشی و روش جدیدی است؟ آیا تشکیلات جدیدی نیاز دارد؟ آیا احزاب و گروه های جدیدی می توانند موفق شوند؟ و آیا ضرورتی بر شکل گیری این نوع تشکیلات و احزاب هست؟

هفته نامه صدا نوشت: عباس عبدی اعتقاد است:اصلاح طلبان در اوضاع نامتعادل سیاسی هستند. وجود بعضی از تناقضات در راهبردهای آنان و ناهماهنگی میان راهبردها و تاکتیک ها

پرسش هایی از این دست پاسخ بسته بندی شده است ای ندارد. اصولا پاسخ هایی اینچنینی بیش از آنکه محصول ذهن و هوش و ذکاوت یک نفر باشد، از خلال گفت وگوهای آزاد و همه جانبه میان افراد ذیربط به دست می آید. بنابراین هر اظهارنظری از جانب هر فرد از جمله بنده، فقط در حد یک نظر است و نه بیشتر. البته گفت وگو می تواند و ترجیح دارد که در عرصه عمومی انجام شود و رسانه های جمعی عالی ترین محمل جهت انجام این گفت وگو هستند و پیشنهاد می شود که «صدا» به صورت جدی تری با طرح پرسش های اساسی، افراد و کنشگران اصلاح طلب را راجع به این پرسش ها به چالش بکشد.

در ادامه این یادداشت آمده است: واقعیت این است که نه تنها اصولگرایان، بلکه اصلاح طلبان نیز در اوضاع نامتعادل سیاسی هستند. وجود بعضی از تناقضات در راهبردهای آنان و نیز ناهماهنگی میان راهبردها و تاکتیک های آنان، به علاوه اقتضایی بودن خط مشی های اجرایی آنان جملگی باعث می شود که درک روشنی از رفتارهای آنان شکل نگیرد. با این مقدمه کوتاه می کوشم که به چند توصیه مقدماتی و پرسش اساسی در خصوص اصلاح طلبان اشاره کنم.

عبدی یادآور می شود: آیا اصلاح طلبان نیازمند احزاب و شرکت های تازه هستند؟ آیا احزاب تازه توانایی برداشتن این بار را دارند؟ هر حزبی متشکل از دو وجه محتوایی و شکلی هست. هر حزب تازه باید حداقل در یکی از این دو وجه عوض کردن کرده باشد، تا به عنوان یک پدیده تازه شناسایی شود. در غیر این صورت عوض کردن افراد و یا اسم به تنهایی نمی تواند آن پدیده را تازه کند. از سوی دیگر هر پدیده جدیدی لزوما بر پدیده قدیم ارجحیت ندارد. جهت اثبات ارجحیت و برتری یا مفیدتر بودن خود باید علت بیاورد. منطق تغییرات محتوایی و شکلی خود را باید توضیح دهد.

احزاب تازه فاقد نوآوری هستند ، در اوضاع نامتعادل سیاسی هستیم، سوالات مهم عباس عبدی از اصلاح‌طلبان

اگر از این زاویه نگاه کنیم احزاب تازه اصلاح طلب فاقد هرگونه نوآوری هستند. آنان در اندیشه و تحلیل و روش خود عوض کردن قابل توجهی را بیان نکرده اند و نگفته اند که احزاب پیش از آنان چگونه فکر می کرده اند و اکنون این گروه چگونه می اندیشند و آیا اندیشه و تحلیل آنان با توجه به شرایط بر قبلی ها ترجیح دارد. همچنین ساختار تشکیلاتی و حتی عضوگیری آنان با پیشینیان نیز تفاوت قابل توجهی که مشاهده شود ندارد. و از این دو جالب تر اینکه اکثریت افراد آنان نیز همان نیروهای قبلی هستند. فقط اسم تشکیلات آنان تفاوت کرده هست. البته این تغییرات ایرادی ندارد و منطق موقعیت آن را توضیح می دهد و یک گام مثبت تلقی می شود ولی این پرسش بی پاسخ مانده که آیا فعالیت احزاب قبلی با بن بست مواجه شد تا مجبور شوند شبیه آن را در قالب تازه بازسازی کنند؟ اگر روش قبلی ها درست بوده است و همان را ادامه خواهند داد، بنابراین دیر یا سریع آینده احزاب تازه هم مثل قبلی ها خواهد شد و اگر آن روش اشکال داشته و به واسطه آن اشکال کار به اینجا رسیده هست، بعد آن اشکال چه بوده و اشکال مذکور را اکنون چگونه برطرف کرده اند؟

عبدی به این توصیه نیز اشاره کرد: متاسفانه دوستان و احزاب اصلاح طلب تاکنون به این پرسش ریشه ای نپرداخته اند که اگر روش قبلی آنان ایراد نداشته هست، بعد آیا با این وضع مواجه شده است اند؟ اگر این وضع را مطلوب و گریزناپذیر می دانند، تا کی می توانند به تکرار آن ادامه دهند؟ چگونه می توان یک روش و حتی تاکتیک به نسبت ثابتی داشت که هم جهت دوران 76 تا 84 کارآمد باشد و هم با دوران 88 و بعد از آن کنار آید و هم با 92 به بعد همسو گردد؟ چنین راهبردی یا آنقدر کلی است که نقش راهنمایی کننده ندارد و یا اگر این نقش را دارد، حتما جهت بعضی از این مقاطع پاسخ های آن نادرست خواهد داد.

هفته نامه صدا نوشت: عباس عبدی اعتقاد است:اصلاح طلبان در اوضاع نامتعادل سیاسی هستند. وجود بعضی از تناقضات در راهبردهای آنان و ناهماهنگی میان راهبردها و تاکتیک ها

این فعال اصلاح طلب توضیح می دهد: توصیه دیگری که در خصوص اصلاح طلبان نباید نادیده گرفت، اظهارنظر مواضع فردی آنان هست. البته به طور قطع نمی توان مانع از اظهارنظر کسی شد و نباید هم شد، ولی هنگامی که بعضی افراد چسبندگی زیادی به هویت اصلاح طلبی دارند و اظهاراتی متفاوت از میانگین اصلاحات بیان می دارند، هزینه های آن بیانات به کل اصلاح طلبان بار خواهد شد. این مسئله متاثر از فقدان گفت وگو و نیز فقدان یک روش قابل قبول نزد اصلاح طلبان هست. این حد از تنوع و پراکندگی هزینه هایی را بر اصلاح طلبان بار می کند که مانع از پیشبرد اهداف آنان می گردد.

آخرین توصیه ای که عباس عبدی در یادداشتش آورد این بود که بحث زنان و جوانان و دیگر گروه های نادیده گرفته شده است از جمله اهل سنت هست. پذیرش و ارتقای این گروه ها در احزاب با هیچ مانعی دولتی مواجه نیست، ولی قرار هم نیست که حضور آنان صوری باشد. در واقع دادن سهمیه و یا حضور صوری اگر در دولت و نهادهای رسمی و به طور موقت قابل باشد شاید دفاع باشد، ولی چنین کاری در احزاب قابل دفاع نیست.

احزاب تازه فاقد نوآوری هستند ، در اوضاع نامتعادل سیاسی هستیم، سوالات مهم عباس عبدی از اصلاح‌طلبان

بلکه باید ساختار آنان به گونه ای باشد که نیروهای مزبور به صورت خودکار و بر اساس شایستگی گزینش شوند و ارتقا یابند، نه آنکه با تلاش ها و لابی های پشت صحنه کوشید که تعدادی از بانوان و جوانان در ویترین حزب و گروه دیده شوند، و بعد از گزینش همچنان حاشیه نشین باشند. هنگامی که بدنه تشکیلاتی بعضی احزاب طی دو یا سه دهه فعالیت، عوض کردن اساسی نمی کند و افراد تازه نیز در برابر حضور قبلی ها همچنان حاشیه نشین و ویترینی هستند، حتما یک جای کار ایراد دارد. چنین احزابی نمی توانند نسبت به نهادهای رسمی از حیث بی توجهی به حضور این گروه ها معترض باشند.

واژه های کلیدی: سیاسی | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog