سمان آسمان تاریخ تهران پرواز گرگان

سمان: آسمان تاریخ تهران پرواز گرگان برنامه فرودگاه اردیبهشت

گت بلاگز اخبار اجتماعی الان نون تو اختلاسه!

عجب نان چربی است در اختلاس/ چنین گفت شخصی به اسفندیار/ زمین خوارها را ببین و برو/ به جای غم و غصه چیزی بخوار…

الان نون تو اختلاسه!

الان نون تو اختلاسه!

عبارات مهم : پارتی

عجب نان چربی است در اختلاس/ چنین گفت شخصی به اسفندیار/ زمین خوارها را ببین و برو/ به جای غم و غصه چیزی بخوار…

الان نون تو اختلاسه!

اشتغال همچنان بزرگترین چالش دولت است.

نزن زور بیهوده چون نیست کار

شده کیمیایی در این روزگار

عجب نان چربی است در اختلاس/ چنین گفت شخصی به اسفندیار/ زمین خوارها را ببین و برو/ به جای غم و غصه چیزی بخوار…

که گفته است جوینده یابنده شد؟!

که مشغول گشته یک از صد هزار

“میازار موری که دانه کش است “

که او کار دارد ولی تو ندار

تو نان جو خویشتن را بخور

الان نون تو اختلاسه!

اگر می خورد قوچعلی خاویار!

چنانچه نشد مدرکت کارساز

نکن لعن و نفرین به آموزگار

عجب نان چربی است در اختلاس/ چنین گفت شخصی به اسفندیار/ زمین خوارها را ببین و برو/ به جای غم و غصه چیزی بخوار…

برو یک نفر آشنا جور کن

که مدرک در اینجا نیاید به کار

چنین است رسم سرای درشت

که بی پول و پارتی، بدان نیست کار

الان نون تو اختلاسه!

اگر عده ای اختلاسیده اند

تو هم خاک بسر، برو سر در آر

عجب نان چربی است در اختلاس

چنین گفت شخصی به اسفندیار

زمین خوارها را ببین و برو

به جای غم و غصه چیزی بخوار

بخور هر چه را که توانت رسید

که اینگونه آری به کف اعتبار

وگرنه کلاهت بعد معرکه است

علاجی نماند به جز انتحار …!

خبرآنلاین /مجید مرسلی

واژه های کلیدی: پارتی | اختلاس | اعتبار | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog